TRANG CHỦ   |  EMAIL  |  LIÊN HỆ    | 

Tìm ki?m b?i Google

 

Công nghệ môi trường

Giới thiệu

Xử lý nước thải

Xử lý nước cấp

Sản phẩm & Dịch vụ

English

   
 
Bắc Kạn Đồng Nai Hưng Yên Sóc Trăng
Bắc Ninh Gia Lai Long An Tây Ninh
Bình Định Hà Nam Nam Định Thái Bình
Bình Dương Hà Nội Nghệ An Thanh Hóa
Bình Phước Hải Dương Phú Thọ Tp. HCM
Bình Thuận Hải Phòng Quảng Nam Vĩnh Long
Cần Thơ Hậu Giang Quảng Ngãi Vĩnh Phúc
Đà Nẵng Huế Quy Nhơn Vũng Tàu

1. CÁC DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP SEEN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
TT Tên công trình Loại nước thải Công suất
(m3/ng.đ)
Tiêu chuẩn NT sau xử lý Năm hoàn thành Địa điểm
1 KCN Thanh Bình, Bắc Kạn Nước thải tập trung Khu CN 2.500 TCVN 5945 -
2005 cột A
2011 Bắc Kạn
2 KCN Yên Phong, Bắc Ninh Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2010 Bắc Ninh
3 Khu CN Tiên Sơn, Bắc Ninh Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2008 Bắc Ninh
4 Khu CN Nhơn Hội, Bình Định Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945 -
2005 cột A
2010 Bình Định
5 Cảng dầu Quy Nhơn, Bình Định Nước thải nhiễm dầu 720 TCVN 5945-
2005 cột B
2004 Bình Định
6 Khu CN Đất Cuốc, Bình Dương Nước thải tập trung Khu CN 6.000 TCVN 5945 -
2005 cột A
2011 Bình Dương
7 Nhà máy sữa Nutifood, Bình Dương NT ngành công nghiệp thực phẩm 500 TCVN 5945-
2005 cột A
2005 Bình Dương
8 Nhà máy nước cấp Etanol PV, Bình Phước Nước cho sản xuất 10.000 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2011 Bình Phước
9 Khu CN Hàm Kiệm, Bình Thuận Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2010 Bình Thuận

10

Khu CN Thốt Nốt, Cần Thơ Nước thải tập trung Khu CN 2500 TCVN 5945-
2005 cột A
2012 Cần Thơ
11 Khu resort Nam Hải, Đà Nẵng Nước thải sinh hoạt 120 TCVN 5945-
2005 cột A
2005 Đà Nẵng
12 KCN Long Thành, Đồng Nai Nước thải tập trung Khu CN 10.000 TCVN 5945 -
2005 cột A
2009 Đồng Nai
13 KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai Nước thải tập trung Khu CN 5.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2008 Đồng Nai
14 Khu CN Xuân Lộc, Đồng Nai Nước thải tập trung Khu CN 1.000 TCVN 5945 -
2005 cột A
2009 Đồng Nai
15 Khu CN Bảo Vinh, Đồng Nai Nước thải tập trung Khu CN 1.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2011 Đồng Nai
16 KCN Giang Điền, Đồng Nai Nước thải tập trung Khu CN 1.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2011 Đồng Nai
17 Khu CN Sonadezi Biên Hoà, Đồng Nai Nước thải công nghiệp nguy hại 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2004 Đồng Nai
18 Nhà máy bia Sanmiguel NT ngành công nghiệp thực phẩm 1.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2006 Đồng Nai
19 Nhà máy sữa Dielac - Vinamilk, Đồng Nai NT ngành công nghiệp thực phẩm 900 TCVN 5945-
2005 cột A
2006 Đồng Nai
20 Khu CN Trà Đa, Gia lai Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945 -
2005 cột B
2008 Gia Lai
21 Khu CN Châu Sơn, Hà Nam Nước thải tập trung Khu CN 5.000  TCVN 5945-
2005 cột A
2012 Hà Nam
22 Khu CN Đồng Văn, Hà Nam Nước thải tập trung Khu CN 1.000 TCVN 5945 -
2005 cột B
2008 Hà Nam
23 Nước rỉ rác Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội, giai đoạn 2 Nước rò rỉ bãi rác 1.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2009 Hà Nội
24 Nước rỉ rác Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội, giai đoạn 1 Nước rò rỉ bãi rác 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2005 Hà Nội
25 Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội Nước thải sinh hoạt 7.660 QCVN 14:2008
cột B
2012 Hà Nội
26 Khu đô thị Vân Canh, Hà Nội Nước thải sinh hoạt 3.500 QCVN 14:2008
cột B
2012 Hà Nội
27 Siêu thị Big C, Hà Nội Nước thải sinh hoạt 300 TCVN 5945-
2005 cột A
2004 Hà Nội
28 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nước thải bệnh viện 400 TCVN 7382
 2004 mức 2
2010 Hà Nội
29 Khu giết mổ gia súc - Công ty Vinh Anh, HN Nước thải giết mổ 300 QCVN 24-
2009 cột B
2011 Hà Nội
30 Khu giết mổ gia súc - Công ty Minh Hiền, Hapro Nước thải giết mổ 300 QCVN 24-
2009 cột B
2011 Hà Nội
31 Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội Nước thải tập trung Khu CN 6.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2008 Hà Nội
32 Khu CN Ngọc Hồi, Hà Nội Nước thải tập trung Khu CN 3.600 TCVN 5945-
2005 cột B
2008 Hà Nội
33 Khu CN Từ Liêm, Hà Nội Nước thải tập trung Khu CN 3.500 TCVN 5945 -
2005 cột A
2011 Hà Nội
34 Công ty Dệt kim Đông Xuân, Hà Nội Nước thải ngành dệt may 1.200 TCVN 5945-
2005 cột B
2005 Hà Nội
35 Công ty Dệt 19-5 Nước thải ngành dệt may 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2000 Hà Nội
36 Nhà máy sữa Hà Nội - Vinamilk, Hà Nội NT ngành công nghiệp thực phẩm 900 TCVN 5945-
2005 cột A
2001 Hà Nội
37 Kho xăng dầu Đức Giang Nước thải nhiễm dầu 500 TCVN 5945-
2005 cột B
  Hà Nội
38 Khu CN Nam Sách, Hải Dương Nước thải tập trung Khu CN 3.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2005 Hải Dương
39 Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, Hải Phòng Nước thải nhiễm dầu 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2002 Hải Phòng
40 Khu CN Tân Phú Thạnh, Hậu Giang Nước thải tập trung Khu CN 2.500 TCVN 5945 -
 2005 cột A
2011 Hậu Giang
41 Công ty Dệt may Huế Nước thải ngành dệt may 1.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2008 Huế
42 Bệnh viện Hưng Yên Nước thải bệnh viện 500 TCVN 5945-
2005 cột A
2008 Hưng Yên
43 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên Nước thải bệnh viện 400 TCVN 7382
 2004 mức 2
2010 Hưng Yên
44 Xử lý nước cấp cho Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối. Nước cho sản xuất 5.000 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2005 Hưng Yên
45 Khu CN Vĩnh Lộc 2, Long An Nước thải tập trung Khu CN 2.000 QCVN 24-
2009 cột A
2012 Long An
46 Khu CN Hoà Xá, Nam Định Nước thải tập trung Khu CN 4.500 TCVN 5945-
2005 cột A
2009 Nam Định
47 Nhà máy dệt Nam Định, Nam Định Nước thải ngành dệt may 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2009 Nam Định
48 Xử lý nước cấp cho sản xuất Công ty Dệt may Nam Định Nước cho sản xuất 6.000 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2010 Nam Định
49 Kho xăng dầu Bến Thuỷ, Nghệ An Nước thải nhiễm dầu 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2000 Nghệ An
50 Etanol PV, Phú Thọ Nước thải chế biến cồn 7.889 TCVN 5945 -
2005 cột A
2011 Phú Thọ
51 Công ty Super Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Phú Thọ Nước thải ngành Hoá chất 4.320 TCVN 5945-
2005 cột B
2009 Phú Thọ
52 Nhà máy nước cấp Etanol PV, Phú Thọ Nước cho sản xuất 10.000 Theo yêu cầu của HSMT 2011 Phú Thọ
53 Xử lý nước cấp cho sản xuất Công ty Super Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Phú Thọ Nước cho sản xuất 43.200 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2008 Phú Thọ
54 Xử lý nước cấp cho Nhà máy gỗ Cầu Đuống - Công ty Giấy Bãi Bằng Nước cho sản xuất khăn giấy Tissue 3.000 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2002 Phú Thọ
55 Khu CN Bắc Chu Lai, Quảng Nam Nước thải tập trung Khu CN 3.600 TCVN 5945 -
2005 cột A
2011 Quảng Nam
56 Xử lý nước cấp tinh khiết cho nồi hơi siêu cao áp - Nhà máy lọc dầu Dung Quất Nước tinh khiết 6.000 Đạt tiêu chuẩn sử dụng của nhà máy 2009 Quãng Ngãi
57 Khu CN Quảng Phú, Quảng Ngãi Nước thải tập trung Khu CN 4.500 QCVN 24-2009
cột A
2011 Quảng Ngãi
58 Thành phố Quy Nhơn Nước thải sinh hoạt 14.000 TCVN 7222
 mức 2
2012 Quy Nhơn
59 Khu CN An Nghiệp, Sóc Trăng Nước thải tập trung Khu CN 4.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2009 Sóc Trăng
60 Khu CN Trảng Bàng, Tây Ninh Nước thải tập trung Khu CN 5.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2009 Tây Ninh
61 Khu CN Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình Nước thải tập trung Khu CN 4.560 TCVN 5945-
2005 cột A
2010 Thái Bình
62 Khu đô thị Đông Sơn, Thanh Hoá Nước thải sinh hoạt 1.500 QCVN 14-
2008 cột A
2011 Thanh Hóa
63 Nhà máy sữa Milas, Thanh Hoá NT ngành công nghiệp thực phẩm 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2004 Thanh Hóa
64 Nước rỉ rác công trường Xử lý rác Phước Hiệp, Tp. HCM Nước rò rỉ bãi rác 800 TCVN 5945-
2005 cột B
2009 Tp. HCM
65 Nước rỉ rác công trường Xử lý rác Gò Cát, Tp. HCM Nước rò rỉ bãi rác 200 TCVN 5945-
2005 cột B
2008 Tp. HCM
66 Chợ Bình Điền, HCM Nước thải sinh hoạt 2.500 QCVN 24-2009
cột B
2011 Tp. HCM
67 Khu CN Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh Nước thải tập trung Khu CN 9.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2011 Tp. HCM
68 Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh Nước thải tập trung Khu CN 5.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2007 Tp. HCM
69 Khu CN Tây Bắc Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh Nước thải tập trung Khu CN 3.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2007 Tp. HCM
70 Khu CN Cơ khí ô tô, TP Hồ Chí Minh Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2012 Tp. HCM
71 Khu CN Lê Minh Xuân, TP Hồ Chí Minh Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2011 Tp. HCM
72 Công ty Dệt may Thành Công, Tp. Hồ Chí Minh Nước thải ngành dệt may 5.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2006 Tp. HCM
73 Công ty Dệt may Thắng Lợi, Tp. Hồ Chí Minh Nước thải ngành dệt may 3.600 TCVN 5945-
2005 cột B
2006 Tp. HCM
74 Công ty Coast Phong Phú Nước thải ngành dệt may 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2001 Tp. HCM
75 Nhà máy sữa Trường Thọ - Vinamilk, Tp. Hồ Chí Minh NT ngành công nghiệp thực phẩm 900 TCVN 5945-
2005 cột A
2003 Tp. HCM
76 Kho Xăng dầu Nhà Bè Nước thải nhiễm dầu 500 TCVN 5945-
2005 cột B
2001 Tp. HCM
77 Khu CN Bình Minh, Vĩnh Long Nước thải tập trung Khu CN 2.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2010 Vĩnh Long
78 Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Nước thải sinh hoạt 5.000 TCVN 7222
 mức 2
2012 Vĩnh Phúc
79 Khu CN Khai Quang, Vĩnh Phúc Nước thải tập trung Khu CN 6.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2011 Vĩnh Phúc
80 Công ty may mặc xuất nhập khẩu Vit-Garment, Vĩnh Phúc Nước thải ngành dệt may 3.000 TCVN 5945-
2005 cột B
2003 Vĩnh Phúc
81 Nhà máy sữa Elovi, Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vĩnh Phúc NT ngành công nghiệp thực phẩm 800 TCVN 5945-
2005 cột B
2003 Vĩnh Phúc
82 Khu CN Đông Xuyên, Vũng Tàu Nước thải tập trung Khu CN 3.000 TCVN 5945-
2005 cột A
2009 Vũng Tàu
83 Khu CN Phú Mỹ 1, Vũng Tàu Nước thải tập trung Khu CN 2.500 TCVN 5945 -
2005 cột A
2009 Vũng Tàu
 
2. CÁC DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA
TT Tên dự án Phạm vi công việc Năm hoàn
thành
1 Hệ thống điện và hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy công suất 300,000 tấn/năm - Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao, Phú Thọ Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử và bàn giao 2009
2 Xử lý sự cố hệ thống phân phối trung thế 110kV cho toàn bộ nhà máy giấy Bãi Bằng Cung cấp thiết bị, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành (Dự án khắc phục sự cố trong thời gian 12 ngày) 2009
3 hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất Bột giấy của Nhà máy giấy Bãi Bằng Thiết kế, cung cấp thiết bị đo lường và điều khiển, thi công lắp đặt, đào tạo, vận hành và ban giao (Thời gian lắp đặt và chạy thử 25 ngày) 2006
4 Trạm xử lý nước cấp Nhà máy giấy Bãi Bằng Thiết kế, cung cấp thiết bị đo lường và điều khiển, thi công lắp đặt, đào tạo, vận hành và ban giao 2008
5 Hệ thống tự động hóa Nhà máy nước thô- Nhà máy giấy Bãi Bằng Thiết kế, cung cấp thiết bị đo lường và điều khiển, thi công lắp đặt, đào tạo, vận hành và ban giao 2007
6 Tổ hợp phát điện (khí - ga) Mini và hệ thống điều khiển giám sát Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, đào tạo, vận hành và ban giao 2009
7 Tự động hóa NM nước cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Công nghệ màng lọc R.O Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, đào tạo, vận hành và ban giao 2009
8 Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất Axit - Long Thành - Đồng Nai. Thiết kế, thi công lắp đặt, chạy thử và chuyển giao 2005
9 Hệ thống điều khiển giám sát dây chuyền Xeo giấy (Paper Mill), NM giấy Bãi Bằng Thiết kế, thi công lắp đặt, chạy thử và chuyển giao 2003
10 Hệ thống điều khiển trạm pha chế dầu nhờn Cảng Cửa Cấm - Hải Phòng Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, chạy thử và chuyển giao 2003
11 Hợp tác chuyên gia thiết kế Hệ thống điều khiển nhà máy lọc dầu CSPC NAIHAI - Trung Quốc Thiết kế phần mềm, phần cứng hệ thống điều khiển, giám sát lắp đặt và vận hành 2003 - 2005
12 Hệ thống điều khiển NM nước sinh hoạt TP Singapore bằng công nghệ màng lọc R.O Thiết kế phần mềm, phần cứng hệ thống điều khiển, giám sát lắp đặt và vận hành 2004
13 Hệ thống điều khiển và hệ thống giám sát điện năng nhà máy sản xuất sợi tổng hợp - Bangkok Thái Lan Thiết kế phần mềm, phần cứng hệ thống điều khiển, giám sát lắp đặt và vận hành 2004 - 2005
14 Hệ thống tự động báo cháy giàn khai thác dầu mỏ MSP-4, MSP-9 - Liên doanh Vietsovpetro Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động 2006
15 Hệ thống thu thập số liệu và đo bể trụ đứng từ xa - kho xăng dầu Đức Giang Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động SCADA 1997
16 Sửa chữa, nâng cấp bồn chứa, hệ thống tra nạp nhiên liệu kín ZA1 cho máy bay - VINAPCO Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động SCADA 1998
17 Tự động hóa giàn xuất kho Xăng dầu Đức Giang Thiết kệ hệ thống điều khiển tự động 1997
18 Hệ thống đo lường điều khiển tự động tại tàu dầu Chí Linh Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động 1999
19 Hệ thống tự động báo cháy Thiết kệ hệ thống điều khiển tự động 1999
20 Tự động hóa phân xưởng nấu - Công ty bia Sài Gòn Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC 1999
21 Tự động hóa kho xăng dầu 50,000 m3 Đình Vũ - Hải Phòng Thiết kệ hệ thống điều khiển tự động PLC 1997
22 Kho cảng dầu nhờn Nhà Bè Thiết kệ hệ thống điều khiển tự động PLC 1999
23 Dây chuyền tự động bảo quản vũ khí Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC 1997
24 Hệ thống tự động kiểm chuẩn động cơ tàu chiến - Bộ tư lệnh hải quân Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC 1997
25 Hệ thống kiểm chuẩn và lưu trữ số liệu điều khiển trên tàu chiến Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC, SCADA 1999
26 Tự động hóa dây chuyền sợi thô - Công ty dệt Hà Nội Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động 1998
27 Tự động hóa dây chuyền rót bia - Tổng công ty rượu - Bia - Nước giải khát Thiết kế hệ thống điều khiển tự động 1999
28 Thẩm định phần điều khiển Nhà máy thủy điện Sông Hinh - Vụ Khoa học, Bộ Công nghiệp Tư vấn thiết kế, thẩm định hệ thống điều khiển tự động 1999
29 Mạng điều hành sản xuất, Chương trình quản lý - công ty Bia Sài Gòn Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC, SCADA 2000
30 Tự động điều tiết nước Sông Hương - Hải Dương Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động PLC 2001
31 Hệ thổng thử thủy lực bơm ngầm, Liên doanh Vietsovpetro Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động 2000
32 Hệ SCADA kiểm soát ô nhiễm môi trường Công nghiệp - Sở KH và CN Hà Nội Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động 2001
33 Tư vấn phần điều khiển đo lường công trình mở rộng 54 triệu USD - Công ty giấy Bãi Bằng Quản lý và tư vấn công nghệ thiết kế Hệ thống điều khiển tự động 2001
34 Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống DCS MicroXcel Nhà máy kính Đáp cầu cùng Yokogawa Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị Hệ thống điều khiển tự động 2001
35 Tự động hóa toàn Nhà máy với hệ thống điều khiển phân tán DCS MicroXcel - Yokogawa cho nhà máy Đạm phú mỹ - Petro VietNam Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị Hệ thống điều khiển tự động 2002
36 Tham gia thiết kế, lắp đặt hệ CENTUM CS 1000 - Yokogawa cho Nhà máy Acid II - Công ty đạm miền nam Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị Hệ thống điều khiển tự động 2002
37 Hệ thống MicroXcel cho Vina coal Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị Hệ thống điều khiển tự động 2001

Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN. Địa chỉ: tại Hà Nội - Số 1, phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm.  Tel. (04) 3765 9660 Fax. (04) 3765 9661; 
tại TP Hồ Chí Minh - Lô I3-8B, đường N2, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.  Tel. (08) 3
730 6282 Fax. (08) 3730 6243. in vietnam, domain name registratioetnam

 

© 2005 Seen Technologies Corporation, All rights resevered. Contact us